Det ble et krevende år som bonde dette året. Det er ikke bare husdyrbøndene som har hatt sviktende gressavlinger og dermed grovformangel. Kornåret ble heller ikke bra, mange opplevde så lite som 20% avling. Kornmangel vil igjen føre til økede kraftforpriser og tilgangen til såkorn for 2019 kan bli utfordrende.

 

Løken og rødbetene hadde også en tøff sesong. Det varme været ved setting førte til lav spiring, også tørken i tillegg. Bama har heldigvis åpnet for salg av flere størrelsessorteringer, som hjelper litt.

Erstatninger gjelder ved avling under 70% av normalen, men har tak på maks 750000kr pr vekstgruppe. Bonden får ikke dekket hele tapet, men blir snittregna av de fem siste åra, fratrekt 30% egenrisiko. Store produsenter blir dermed hardt berørt.

I tillegg har vanningsanlegg og vannpumper gått så og si hele døgnet hele vekstsesongen, som fører til en stor ekstrakostnad med strøm, diesel og arbeidstimer.

Følelsen av å ha jobbet mye mer enn normalt, til et mye dårligere resultat, er demotiverende.

Som min mann sier; nå er det pløyd, arket er snudd og vi kan begynne på et nytt kapittel. 2019: veldig velkommen skal du være!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *