Jada, bonden har fått av mye korn. Han rakk heldigvis det før regnet kom. Han sier til og med at han har hatt avlingsrekord på vårhveten sin. At den ble tresket med ny tresker, gjorde ikke humøret på bonden noe dårligere. Nå slipper han å bekymre seg for at treskeren skal ryke på noen år.…