Det ble et krevende år som bonde dette året. Det er ikke bare husdyrbøndene som har hatt sviktende gressavlinger og dermed grovformangel. Kornåret ble heller ikke bra, mange opplevde så lite som 20% avling. Kornmangel vil igjen føre til økede kraftforpriser og tilgangen til såkorn for 2019 kan bli utfordrende.   Løken og rødbetene hadde…